Kongre Merkezi

Genel Kurul Duyurusu

Sayfa Görüntüleme Sayısı : 392
Sayın TMFTP Dernek Genel Kurul Üyeleri,
 
Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği’nin (TMFTP) olağan genel kurulu 27 Ekim 2019 Pazar günü saat 10:30’da Wyndham Hotel Ankara’da yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 24 Kasım 2019 Pazar günü (Lütfen bu tarihi dikkate alınız) aynı adres ve saatte çoğunluk kuralı aranmaksızın yapılacaktır. Gündem aşağıda belirtilmiştir.
 
Ayrıca TMFTP derneği 29.05.2019 tarihinde Ankara Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü (Dernekler Müdürlüğü/Masası) tarafından dernek faaliyetleri ve mali yönden denetlenmiş ve derneğimizin tüzüğünde, ilk genel kurulda bazı değişikliklerin yapılması talep edilmiştir. Genel kurulda görüşülmesi planlanan tüzük değişikliklerinin çoğu dernek tüzüğümüzün “Dernekler Yönetmeliği”ne uyumlu hale gelmesini hedefleyen zorunlu değişikliklerdir. 
 
Gündem:
1. Açılış, İstiklal Marşı ve Saygı duruşu
2. Divan başkanı ve Divan heyetinin seçimi
3. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması
4. Denetleme Kurulu raporu okunması
5. Yönetim ve Denetleme kurullarının ibrası
6. Tüzük değişikliklerinin görüşülmesi 
7. Dilek ve temenniler
8. Yeni dönem yönetim ve denetleme kurullarının seçimi
9. Kapanış
 
 
Saygılarımızla,
 
TÜRKİYE MATERNAL FETAL TIP VE PERİNATOLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU