Kongre Merkezi

Başkanımızdan

Sayfa Görüntüleme Sayısı : 4903
Değerli Meslektaşlarım,
 
23 Haziran 1998 tarihinde kurulan derneğimizin 11. Olağan Genel Kurulu 24 Kasım 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. Bir önceki çalışma dönemi genel kurula katılan üyelerimiz tarafından değerlendirildi ve derneğimizin daha da kurumsal bir yapı haline dönüşebilmesi amacı ile değerli üyelerimiz tarafından beklentiler açık yüreklilikle dile getirildi. 2019-2021 dönemi için yeni görevlendirmeler yapıldı.  Yeni yönetim kurulumuz genel kurul toplantısının hemen sonrasında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Bu toplantıda yeni çalışma dönemi için görev dağılımları yapıldı ve bu dönem için başkan olarak görevlendirildim.   
 
Gerçekleştirdiği faaliyetler ile Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji alanında çalışan üyelerimizin mesleki, akademik, sosyal yaşam düzeyini ve verimini yükseltmek, hepsinden önemlisi üyeleri arasındaki dostluk ruhunu pekiştirmek amacı ile kurulan derneğimiz,  üyelerimizin mesleki, akademik, sosyal-hukuksal sorunlarının ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasında destekleyici ve yönlendirici olmak yanında, bu dönemde de geleneksel hale gelmiş kongre, sempozyum, kurs ve bölge toplantıları ile bu amaçlarını gerçekleştirmeyi sürdürecektir.  Yeni yönetim kurulumuz ile birlikte genel kurulumuzda üyelerimiz tarafından dile getirilen beklentileri gerçekleştirmeye gayret edeceğiz.
 
Aramızdaki dostluk, kardeşlik ve sevgi bağından alacağımız güç ile ve sizlerden gelen katkılar ve geri bildirimler ile hep birlikte güzel etkinlikleri gerçekleştireceğimize inanıyorum.  Yeni yönetim kurulumuz ile birlikte 2019-2021 çalışma döneminin hepimiz için sağlıklı, mutlu ve verimli olmasını diliyorum. 
 
TMFTP Derneği Yönetim Kurulu Adına
Prof. Dr. Namık DEMİR