Kongre Merkezi

Bildiriler

Sayfa Görüntüleme Sayısı : 5748

 

BİLDİRİLER: Özellikle derneğimizin bilimsel toplantıları sırasında ve sonrasında üretilen panel bildirileri, çalıştay raporları ve çeşitli dokümanlar ile benzeri şekilde diğer ulusal ve uluslararası meslek kuruluşlarının Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji alanında oluşturdukları bildirilerin aktarıldığı bir bölüm olarak planlanmıştır.

 

Maternal Kanda cfDNA ile Anöploidi Taraması Panel Bildirisi 04.07.2018

                           

 

Grinin 50 Tonu Panel Sonuç Bildirisi - 19.06. 2018 

                           

 

Hücre Dışı DNA: Güncel Durum Nedir? Panel Sonuç Bildirisi 04.04.2018

                           

 

Grinin 50 Tonu: Ultrasonografide Saptanan Bulgularda Yaklaşım Panel Bildirisi 22.06.2016

                           

 

T.C. Sağlık Bakanlığı, Gebelik ve Hipertansiyon - 25.04.2016

                           

 

Grip Platformu Bülteni - 12.04.2016

                           

 

Maternal Kanda cfDNA Analizi ile Anöploidi Taraması Panel Bildirisi - 29.03.2016