Kongre Merkezi

Bildiriler

Sayfa Görüntüleme Sayısı : 3773

 

BİLDİRİLER: Özellikle derneğimizin bilimsel toplantıları sırasında ve sonrasında üretilen panel bildirileri, çalıştay raporları ve çeşitli dokümanlar ile benzeri şekilde diğer ulusal ve uluslararası meslek kuruluşlarının Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji alanında oluşturdukları bildirilerin aktarıldığı bir bölüm olarak planlanmıştır.

 

Grinin 50 Tonu: Ultrasonografide Saptanan Bulgularda Yaklaşım Panel Bildirisi 22.06.2016

                           

 

T.C. Sağlık Bakanlığı, Gebelik ve Hipertansiyon - 25.04.2016

                           

 

Grip Platformu Bülteni - 12.04.2016

                           

 

Maternal Kanda cfDNA Analizi ile Anöploidi Taraması Panel Bildirisi - 29.03.2016