MENÜ

03.08.2021 Yaşamı Yeniden Yeşerteceğiz

Ormanlar bir ekosistem olarak doğaya ve insanlara çok sayıda hizmet sunarlar. Bu hizmetler oksijen üretimi, su üretimi, toprak koruma, biyolojik çeşitlilik, karbon depolama, besin döngüsü, odun üretimi, havayı temizleme gibi çok sayıda hizmetten oluşur. Küresel iklim değişikliği ile mücadelede de önemli bir işlev gören ormanlarımızın kaybından büyük üzüntü duymaktayız.

Yangın bölgelerinin yeniden yeşertilmesi için geleceğimiz olan anne karnındaki bebeklerin ve annelerinin sağlığını görev edinen ve amaçlarından biri sağlıklı nesillerin yetişmesi olan derneğimiz her üyemiz için 5 adet olmak üzere toplam  2000 adet fidan bağışı ile katkıda bulunmuştur.

TMFTP DERNEĞİ YÖNETİM KURULU