MENÜ

05.04.2022 SUT Dava Dilekçesi Hakkında Bilgilendirme

Değerli Üyelerimiz,


Kadın Hastalıkları ve Doğum – Perinatoloji alanında, Devlet Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı Özel Hastanelerde performans puanlarını belirlemeye yönelik olarak kullanılan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kodları ile ilgili problemler olduğu tespit edilerek Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği olarak Sağlık Bakanlığı Sağlık  Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne 30.12.2021 tarih ve E-37106781-000-209963 sayılı başvuru yapılmış, aynı şekilde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na da 30.12.2021 tarih ve 37789266 sayılı başvuru yapılarak 2022 yılı için hazırlanacak olan SUT değişikliğinde aşağıda ayrıntılı olarak yer verdiğimiz ve fiilen sahada Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanları ile Perinatoloji Yan dal uzmanları tarafından aldıkları uzmanlık eğitimi kapsamında yapılmakta olan tıbbi uygulamaların Sağlık Uygulama Tebliği kapsamına alınması talep edilmiştir.

08.02.2022 tarih ve  31744 sayılı Resmi Gazete 1.Mükerrer sayısında  yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik yapılmasına dair tebliği ayrıntılı olarak incelendiğinde söz konusu taleplerin hiç dikkate alınmadığı ve fiilen  Kadın Hastalıkları ve Doğum ve Perinatoloji  Yan Dal  Uzmanlarını ilgilendiren aşağıdaki uygulamalara hiç yer verilmediği saptanmıştır.


Tablo-1: SUT’TA YER ALMASI GEREKEN ve TALEP EDİLEN PERİNATOLOJİ UYGULAMALARI

 
SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE OLMAYAN VE YER ALMASI TALEP EDİLEN İŞLEMLER

Perinatoloji veya Kadın Doğum Uzmanı Tarafından Yapılan ve SUT’de Yer Almayan Girişimler

İşlem Kodu İşlem Adı Açıklama İşlem Puanı  
1 İlk üç ay ayrıntılı Perinatoloji Ultrasonografi Muayenesi  
2 İkinci üç ay ayrıntılı Perinatoloji Ultrasonografi Muayenesi  
3 Fetal Biyopsi Alınması Amniyosentez ve Nöromuskuler blok dahil.  
4 Fetal Vezikosentez Amniyosentez ve Nöromuskuler blok dahil.  
5 Fetal Vezikoamniyotik Şant Uygulaması Sadece 3. Basamak merkezlerde yapılır.  
6 Fetal Torakosentez Amniyosentez, Nöromuskuler blok ve
fetal toraks kavitesine ilaç enjeksiyonu dahil.  
7 Fetal Torakoamniyotik Şant Uygulaması Sadece 3. Basamak merkezlerde yapılır.  
8 Fetal Parasentez Amniyosentez, Nöromuskuler blok ve
fetal intraperitoneal kaviteye ilaç enjeksiyonu dahil.  
9 Fetusa Uygulanan İntraamniyotik Tedaviler Amniyosentez ve fetal intraperitoneal kaviteye ilaç enjeksiyonu dahil.  
10 Fetusa Uygulanan İntravasküler Tedaviler Amniyosentez, kordosentez ve fetal intravasküler ilaç enjeksiyonu dahil.  
11 Fetal Kitleye Sklerozan Madde Enjeksiyonu Amniyosentez ve Nöromuskuler blok dahil.  
12 Fetal Kist Aspirasyonu  
13 Amniyoredüksiyon Her seansı ayrı puanlanır.

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE OLMAYAN VE YER ALMASI TALEP EDİLEN İŞLEMLER

Ultrason Eşliğinde

Fetal İntrakardiyak Balon Valvuloplastisi  
Perinatoloji Uzmanı Tarafından Yapılan ve SUT’de Yer Almayan GİRİŞİMLER  
İşlem Kodu İşlem Adı Açıklama İşlem Puanı  
14 Fetal Tümör Tedavisi Sakrokoksigeal teratoma  
15 Plasentaya yönelik Radyofrekans Ablazyon Uygulaması  
16 Ultrason Eşliğinde Monokoryonik İkiz Gebelikte Bipolar Koter ile Kord Koagulasyonu  
17 Ultrason eşliğinde Monokoryonik Diamniyotik İkiz Gebelikte İntrafetal Lazer Uygulaması Sadece 3. basamak Merkezde Uygulanır.  
18 Ultrason Eşliğinde Çoğul Gebeliklerde Fetal Redüksiyon ya da Selektif Fetal Redüksiyon Her fetüs için ayrı puanlanır. Sadece perinatoloji Ünitesinde yapılır.  
19 İkizden İkize Transfüzyon Sendromunda Amniyotomi  
20 Ultrason Eşliğinde Fetal İntrakardiyak Balon Valvuloplastisi Sadece 3. basamak merkezlerde yapılır.  
21 İkizden İkize Transfüzyon Sendromunda Fetoskopik Lazer Cerrahisi ve Amniyoredüksiyon Sadece 3. basamak Merkezde Uygulanır.  
22 Fetoskopi Eşliğinde Fetal Sistoskopi ve Posterior Uretral Valv Lazer cerrahisi ya da üretral dilatasyonu Sadece 3. basamak Merkezde Uygulanır.  
23 Fetoskopi Eşliğinde İntratrakeal Balon Yerleştirilmesi Sadece 3. basamak Merkezde Uygulanır.  
24 Fetoskopi Eşliğinde Lazer, Mikrodalga ya da Radyofrekans enerji kullanımını gerektiren feto- plasental cerrahi Sadece 3. basamak Merkezde Uygulanır.  
25 Fetoskopi Eşliğinde Amniyotik Bant Serbestleştirilmesi.  
26 Açık Fetal Cerrahi Sadece 3. basamak merkezlerde yapılır.

Dernek Yönetim Kurulu olarak bu konudaki yaptığımız çalışmalar sonrasında Danıştay 10. Daire nezdinde 2022/2138 Esasında kayıtlı dava açılmış olup, yasal süreç ile ilgili olarak ileri aşamalarda ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

Saygılarımızla,


TMFTP Derneği Yönetim Kurulu adına


Prof. Dr. M. Tamer MUNGAN

TMFTP Derneği Başkanı