MENÜ

22.03.2022 Türkiye’de Sağlık Hukuku Alanında İhtisas Mahkemelerinin Kurulması İçin Başvuru

Değerli Üyelerimiz,


Dernek Yönetim Kurulu olarak göreve geldiğimiz günden beri meslek içi eğitim ve organizasyonların yanında özellikle mediko legal sorunlara yönelikte çalışmalar içerisindeyiz.


Son yıllarda özellikle Tıbbi Kötü Uygulama ile ilgili yasal düzenlemelerden sonra vatandaşlarımız tarafından tıbbi kötü uygulama söz konusu olmasa bile hekimler tarafından yapılan neredeyse %35-%40 oranındaki tıbbi müdahale yargıya taşınmakta ve doktorlar ve diğer sağlık personeli hakkında rakamsal boyutu çok ciddi rakamlara ulaşan tazminat istemleri, ceza yargılamaları, bunların da ötesinde sağlık mensuplarının şiddete maruz kalması söz konusu olmaktadır.


Sağlık mensupları ile ilgili yargılamalar özel sektörde çalışanlar açısından tüketici mahkemelerinde, tıbbi kötü uygulamaya ilişkin sigorta poliçeleri ile ilgili ise ticaret mahkemelerinde, idarenin rücu istemli davalı ise asliye hukuk mahkemelerinde, idare aleyhine açılanlar ise genel anlamada idari yargıda görülmektedir. Çok spesifik uygulama ve inceleme gerektiren bu dava dosyalarının uzmanlık gerektiren, özel yargılama süreçlerine tabi tutulması gerektiği açık olduğundan dernek olarak Türkiye’de Sağlık Hukuku alanında İhtisas Mahkemelerinin kurulması ile yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması için TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı’na, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne ve T.C. Adalet Bakanlığı Hakimler Savcılar Kurulu Başkanlığı’na başvuruda bulunduk. Başvurularımız ile ilgili süreç titizlikle takip edilecek, gelişmeler hakkında ayrıca üyelerimize gereken bilgilendirmeler yapılacaktır.


Saygılarımızla,

Yönetim kurulu adına,


Prof. Dr. M. Tamer MUNGAN

TMFTP Derneği Başkanı

 
Ek: Başvuru Dilekçesi