MENÜ

Gebelik ve Doğumda Etik ve Yasal Boyut

Sayın Meslektaşlarımız,

Hastalıkları önlemek, hafifleştirmek veya iyileştirebilmek çabalarının tümü olan tıp, bilim ile sanat arasında özgün bir yer alır. Bu nedenle metodlar, teknikler ve protokoller kadar, ahlaki değerleri merkez alan uyulması ve kaçınılması gereken davranışlar bütününü, sosyal düzeni sağlayan haklar ile birlikte yürütmek, tıbbın zorunluluğudur. Bu evrensel gerçeğe duyarlı derneğimiz, Etik ve Hukuk Subgrubu etkinlikleri çerçevesinde düzenleyeceği bu toplantıda, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nın, öncelikle Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Yandal çalışanları ve Hukuk Uzmanları’nın değerli bilgilerini sunma, paylaşma ve tartışmalarını önemsemektedir. Ayrıca sağlık alanında yaşadığımız süreçte suçlanmalar karşısında defansif tıbba yönelen hekimlerin sorunlarının bir nebze de olsa bu vesile ile gündeme gelmesini sağlayacağımızı düşünüyoruz.

28 Nisan 2012 tarihinde Ankara Hilton Hotel’de gerçekleşecek olan Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji DerneğiGebelik ve Doğumda Etik ve Yasal Boyut Kongresi “ nde sizleri aramızda görmeyi umuyor, değerli katılımlarınızı bekliyoruz.

Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Yönetim Kurulu adına saygılarımı sunarım.

Doç. Dr. Nuri Danışman

Doç. Dr. İsmail Dölen