MENÜ

Perinatal Medicine 2015

Sevgili Meslektaşlarım,

TMFTP Derneği “Perinatoloji” grubunun dönem toplantısı “South East European Society of Perinatal Medicine (SEESPM) ile birlikte 23-25 Nisan 2015 tarihleri arasında İstanbul’da “Grand Cevahir Otel Kongre Merkezi’nde” düzenlenecektir. “ Perinatal Tıp 2015” (www.perinatalmedicine2015.org) toplantısına tüm meslektaşlarımızı davet ediyoruz.

Perinatoloji’nin yan dal olması, bu dönem toplantısının önemini arttırmaktadır. Yan dal eğitiminin bir parçası olan bu toplantı da sorunların masaya yatırılması gerekmektedir. Türkiye, ilk “Perinatoloji” yan dal uzmanlarını “Eylül-2015” de vermeye başlayacaktır. Ancak, “Kadın Hastalıkları ve Doğum” Anabilim Dallarının yeterince hazırlıklı olmaması, “Perinatoloji” yan dal eğitiminde sorunlar yaratmaktadır. Perinatoloji nerede başlar nerede biter kafalarda tam oturmamış durumdadır. Bakanlık politikaları nedeni ile her yıl alınan anabilim dalı asistan sayılarının eğitim veren kurumlarca kontrol edilememesi, perinatoloji yan dal asistanlarının doğumhane sorumluları gibi çalışmalarına neden olmaktadır. Bu durum hem kadın-doğum asistanlarını hem de yan dal asistanlarını olumsuz etkilemektedir. Eğitim veren kurumların farklılığı ve eğitici konumundaki meslektaşlarımızın durumları da iç açıcı değildir. Bu konular, bu toplantıda masaya yatırılacaktır.

Diğer önemli bir hususta, hekimliğin sosyal boyutunun tıbbi ve bilimsel boyutlarının önüne geçmiş olmasıdır. Hekimler etik ve yasal sorunlar ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu sorunlarla mücadele etmek için kamuoyu oluşturulması gerekmektedir. Bu toplantı, bu amaca hizmet edecek olması nedeni ile önem arz etmektedir. Toplantının medyatik ortama çekilmesi meslektaşlarımızın işbirliği ile olabilecektir.

Perinatoloji konusunda kafası karışık olan bakanlığımızın da bu toplantıda temsilinin sağlanması şarttır. Perinatoloji yan dal uzmanlarını yetiştirmek sorunları çözmemektedir. Kadro sorunları anlatılmalıdır. İlgililerle, verilen hizmetler ile kazanımlar arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi konusunda görüş alış verişi yapılmalıdır.

Derneğin birleştirici, yönlendirici ve eğitim amaçlı aktiviteleri çok önemlidir. Ancak bu alanda sıkıntılar mevcuttur. Sivil toplum örgütlerinin herkesin bildiği nedenlerle toplantı düzenlemekte sıkıntı çekiyor olmaları üzerinde düşünülmesi gereken bir husustur. Hem kurum, hem de firma destekleri azalmıştır. Katılım çok yönlü nedenlerle zorlaşmaktadır. Artık, herkesin taşın altına elini koyması ve kendileri için mücadele eden derneğimizin aktivitelerine destek vermesi gerekmektedir.

Bu toplantı, perinatoloji yan eğitiminin bir parçasıdır ve sorunlarımızın tartışılacağı bir platformdur. Meslektaşlarımız seyirci olmayı bırakıp olaya bizzat katılmalı ve bu toplantının bir parçası olmalıdırlar. Toplantıya mümkün olan en kısa zamanda katılım desteği vermek sorumluluğumuz gereğidir. Tüm perinatoloji camiasına şahsım ve derneğimizin yönetim kurulu adına sevgi ve saygılarımı sunarım.

TMFTP Derneği Yönetim Kurulu Adına;
Prof. M. Sinan BEKSAÇ
Toplantı Başkanı