03.11.2023 TMFTP Tıbbi Uygulamalar ve Hukuk-Etik Kongresi

  • 03.11.2023 TMFTP Tıbbi Uygulamalar ve Hukuk-Etik Kongresi
03.11.2023 TMFTP Tıbbi Uygulamalar ve Hukuk-Etik Kongresi

Değerli Meslektaşımız,

Hastalıkları önlemek, hafifleştirmek veya iyileştirebilmek çabalarının tümü olan tıp, bilim ile sanat arasında özgün bir yer alır. Bu nedenle metotlar, teknikler ve protokoller kadar, ahlaki değerleri merkez alan uyulması ve kaçınılması gereken davranışlar bütününü, sosyal düzeni sağlayan haklar ile birlikte yürütmek, tıbbın zorunluluğudur.

Bu evrensel gerçeğe duyarlı derneğimiz, Hukuk-Etik Subgrubu etkinlikleri çerçevesinde düzenleyeceği bu toplantıda, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nın, öncelikle Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Yandal çalışanları ve Hukuk Uzmanları’nın değerli bilgilerini sunma, paylaşma ve tartışmalarını önemsemektedir. Ayrıca sağlık alanında yaşadığımız süreçte suçlanmalar karşısında defansif tıbba yönelen hekimlerin sorunlarının bir nebze de olsa bu vesile ile gündeme gelmesini sağlayacağımızı düşünüyoruz.

25 Kasım 2023 tarihinde Grand Mercure Ankara Hotel'de gerçekleşecek olan TMFTP Tıbbi Uygulamalar ve Hukuk Etik Kongresi’nde sizleri aramızda görmeyi umuyor, değerli katılımlarınızı bekliyoruz.

Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Yönetim Kurulu adına saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. Filiz Yanık
Subgrup ve Kongre Eş-Başkanı

Prof. Dr. Rıza Madazlı
Subgrup ve Kongre Eş-Başkanı

 

9.00-9.30

Kayıt

9.30-10.00

Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Rıza Madazlı, Hukuk-Etik Subgrup Başkanı

Prof. Dr. Filiz Yanık, Hukuk-Etik Subgrup Başkanı

Prof. Dr. Tamer Mungan, Dernek Başkanı

10:00-12:00

PANEL-1: Kadın Hastalıkları, Doğum ve Perinatoloji Uzmanlarının Çalışma Koşullarının Değerlendirilmesi

Panel Başkanı: Prof. Dr. Tamer Mungan

Panelistler: Prof. Dr. Mehmet Emin Akgül, Av. Raziye Ünal, Doç. Dr. Erzat Toprak, Doç. Dr. Halis Özdemir

-SUT Kodları ve SGK Ödemeleri

-T.C. SB Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve Özel Hastanelerde Ana Dal/Yan Dal Kadroları

-Özel Hastaneler Yönetmeliği

12:00-13:30

Öğle Yemeği

13:30-15:30

PANEL-2: Kadın Hastalıkları, Doğum ve Perinatoloji Uzmanlarının Yasal Hak ve Sorumlulukları

Panel Başkanı: Prof. Dr. Rıza Madazlı 

Panelistler: Yargıtay Üyesi Battal Yılmaz, Av. Raziye Ünal, Av. Aysu Ünal

-Muayene/tetkik/girişimsel işlem/ameliyat ile ilgili hastayı bilgilendirme

-Dosya ve bilgisayar kayıtları, arşivleme

-Aydınlatılmış onam

-KVKK ve Tıp

-MBYS

15:30-15:45

Kahve Molası

15:45-16:45

PANEL-3: Sağlık Alanında Reklam, Uzaktan Hizmet ve Danışmanlık

Panel Başkanı: Prof. Dr. Filiz Yanık 

Panelistler: Prof. Dr. Ezgi Aygün Eşitli, Prof. Dr. Özgür Özyüncü

-Sağlık Hizmetlerinde Reklam, Tanıtım ve Bilgilendirme

-Uzaktan Sağlık Hizmetleri ve Danışmanlık

16:45-17:00

Kapanış