Kılavuzlar

  • Kılavuzlar

KILAVUZLAR: Dünyada önder olan Uluslararası meslek kuruluşlarının genel kabul gören kılavuzlarının ilgili kurumlardan izin alınarak yapılan tercümelerinden ve derneğimizin ürettiği kılavuzlardan oluşan bir bölüm olarak planlanmıştır. Bu bölümün sorumlusu Dr. Namık Demir, ve Dr. Şevki Çelen'dir ve yardımcıları ise Dr. Esra Esim Büyükbayrak, Dr. Selim Büyükkurt, Dr. Aytül Esmer Çorbacıoğlu, Dr. Çağrı Gülümser, Dr. Semir Köse, Dr. Serdar Kütük ve Dr. Özgür Özyüncü' dür

# Dosya Adı Dosya Türü İndir
1 Fetusun Merkezi Sinir Sisteminin Ultrasonografik İncelenmesi:"Temel Muayene" ve "Fetal Nörosonogram" için Uygulama Rehberi - 04.01.2017 İndir
2 ISUOG Eğitim Komitesi’nin Kadın Hastalıkları ve Doğum Hekimliğinde Temel Ultrasonografi Eğitimi için Önerileri - 31.03.2016 İndir
3 ISUOG Uygulama Rehberi: İlk Üçayda Fetusun Ultrasonografi Muayenesinin Yapılması - 26.03.2016 İndir
4 ISUOG'un Güncellenmiş Uygulama Rehberi: Fetusun Kalbinin Ultrasonografik Taraması - 21.03.2017 İndir
5 ISUOG'un Uygulama Rehberi: Doğum Hekimliğinde Doppler Ultrasonografinin Kullanımı - 17.05.2017 İndir
6 ISUOG'un Uygulama Rehberi: Doğum Öncesi Tanı için Girişimsel İşlemler - 22.05.2019 İndir
7 ISUOG'un Uygulama Rehberi: İkinci Üçayda Fetusun Rutin Ultrasonografi İncelemesi - 03.04.2019 İndir

KILAVUZLAR: Dünyada önder olan Uluslararası meslek kuruluşlarının genel kabul gören kılavuzlarının ilgili kurumlardan izin alınarak yapılan tercümelerinden ve derneğimizin ürettiği kılavuzlardan oluşan bir bölüm olarak planlanmıştır. Bu bölümün sorumlusu Dr. Namık Demir, ve Dr. Şevki Çelen'dir ve yardımcıları ise Dr. Esra Esim Büyükbayrak, Dr. Selim Büyükkurt, Dr. Aytül Esmer Çorbacıoğlu, Dr. Çağrı Gülümser, Dr. Semir Köse, Dr. Serdar Kütük ve Dr. Özgür Özyüncü' dür.

# Dosya Adı Dosya Türü İndir
1 Gebelikte Tiroid Hastalıklarının Tanı ve Yönetim Kılavuzu - 28.09.2017 İndir
2 Güvenli Doğum Kontrol Listesi - 04.04.2016 İndir

ACOG Diyor ki: Bu bölümde maternal fetal tıp ve perinatoloji ile ilgili güncel ve klinik tedavi yöntemlerini içeren bilgiler, ACOG (American Congress of Obstetriciand and Gynecologists) tarafından yayınlanan Pratik Bültenler ve Komite Görüşleri esas alınarak özet halinde "ACOG Diyor ki" başlıkları altında verilecektir. Bu bölümün sorumlusu Dr. Namık Demir, ve Dr. Şevki Çelen'dir ve yardımcıları ise Dr. Esra Esim Büyükbayrak, Dr. Selim Büyükkurt, Dr. Aytül Esmer Çorbacıoğlu, Dr. Çağrı Gülümser, Dr. Semir Köse, Dr. Serdar Kütük ve Dr. Özgür Özyüncü' dür.

# Dosya Adı Dosya Türü İndir
1 Antepartum Fetal İzlem - 19.06.2017 İndir
2 Antifosfolipid Sendromu - 17.04.2018 İndir
3 Apgar Skoru - 05.06.2017 İndir
4 Çoğul Gebeliklerin Yönetimi - 12.05.2016 İndir
5 Doğum Tarihi Tahmin Metodu - 12.04.2016 İndir
6 EMR Yönetimi - 06.06.2016 İndir
7 Emzirme Desteği - 25.08.2016 İndir
8 Erken Başlangıçlı Preeklampsi için İlk Üçay Risk Değerlendirmesi - 14.04.2016 İndir
9 Erken Doğumun Öngörülmesi ve Engellenmesi - 17.08.2016 İndir
10 Erken Doğumun Öngörülmesi ve Engellenmesi - 30.05.2017 İndir
11 Eylem ve Doğum Esnasında Profilaktik Antibiyotik Kullanımı - 28.09.2016 İndir
12 Fetal Anöploidi için Serbest Fetal DNA Taraması - 02.05.2016 İndir
13 Fetal Gelişim Kısıtlılığı - 14.07.2016 İndir
14 Gebelik ve Obezite - 18.04.2016 İndir
15 Gebelikte Alloimmünizasyon Yönetimi - 15.01.2019 İndir
16 Gebelikte Egzersiz - 09.09.2016 İndir
17 Gebelikte Hipertansiyon - 16.05.2016 İndir
18 Gebelikte Influenza Aşılaması - 13.11.2018 İndir
19 Gebelikte Kalıtsal Trombofililer - 10.09.2018 İndir
20 Gebelikte Olası Listeria Monocytogenes ile Karşılaşma Durumunda Yönetim - 06.05.2016 İndir
21 Gebelikte Tiroid Hastalıkları - 06.09.2016 İndir
22 Gebelikte Tromboembolizm - 21.04.2016 İndir
23 Gebelikte ve Postpartum Dönemde Ani Başlangıçlı Şiddetli Hipertansiyonun Acil Tedavisi - 18.02.2017 İndir
24 Geç-Term ve Post-Term Gebeliklerin Yönetimi - 31.01.2017 İndir
25 Gestasyonel Diyabetes Mellitus - 07.11.2016 İndir
26 Gestasyonel Diyabetes Mellitus - 11.05.2018 İndir
27 Influenza Şüpheli veya Tanılı Gebelerin Değerlendirilmesi ve Tedavisi - 20.11.2018 İndir
28 Müdahaleli Vajinal Doğum - 23.09.2016 İndir
29 Obstetrikte MgSO4 Kullanımı - 24.05.2016 İndir
30 Perinatal Depresyon - 09.05.2016 İndir
31 Perine Yırtıkları - 30.05.2016 İndir
32 Preterm Eylemin Yönetimi - 02.03.2018 İndir
33 Servikal Yetmezlik Tedavisi için Serklaj - 28.04.2016 İndir
34 Travay ve Doğum Sırasında Müdahalenin Sınırlandırılmasına Yönelik Yaklaşımlar - 04.02.2019 İndir
35 Yaşam Sınırındaki Doğumlar - 12.02.2019 İndir