WEBİNAR

  • WEBİNAR
Webinar Plasenta İlintili Obstetrik Komplikasyonlar; Patofizyoloji ve Yönetim
Webinar Fetal Ventrikülomegali
Webinar Perinatolog Gözü ile COVID-19
Webinar Maternal Mortalite Nedenlerinin İncelenmesi
Webinar Preeklampsi
Webinar Anöploidi Testlerinin Yorumlanması
Webinar Konjenital İnfeksiyonlar
Webinar TMFTP Preterm Doğum
Webinar Challenges in Fetal Neurosonography
Webinar Gebelikte Mikronütrientler
Webinar Santral Sinir Sistemi Ultrasonografisi
Webinar Postpartum Kanama Paneli
Webinar Gebelik İzlemi ve Doğum Eyleminde Yönetim
Webinar COVID 19 Kritik Durumdaki Gebelerde Yönetim
Webinar Perinatal ve Neonatal Dönemde COVID 19
Webinar Gebelik ve COVID 19
Webinar PostPartum Kanama ve Tedavisi
Webinar Gebelikte Tarama ve Öngörü
Webinar Postpartum Kanamada Yaklaşımlar
Webinar Intrauterin Gelişme Geriliği
Webinar Hücre Dışı DNA Klinik Kullanımı