Tarihçe

  • Tarihçe
Tarihçe

Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği

KURULUŞ TARİHÇESİ

Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği 23 Haziran 1998 tarihinde “MATERNAL FETAL TIP ve PERİNATOLOJİ DERNEĞİ” adı altında Ankara’da kurulmuştur.  Derneğimizin kurucu üyeleri (soyadı sırasına göre); M Sinan Beksaç, Candan Cengiz, Lügen Cengiz, Namık Demir, Oktay Kadayıfçı, Gülay Kurtay, Vildan Ocak, Akgün Yıldız ve Atıl Yüksel’dir. 

Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği, Prof. Dr. M.Sinan Beksaç’ın öngörüsü ve gayretleri ile Maternal ve Fetal Tıp Kulübü olarak çalışmalarına başlamıştır. Prof. Dr. Sinan Beksaç, ülkemizde maternal ve fetal tıbba ilgi duyan ve perinatal tıp ile ilgilenen meslektaşlarımızı “Türk Perinatoloji Çalışma Grubu” adı altında bir araya getirerek 16.Aralık.1995 tarihinde Bursa’da Uludağ Üniversitesi Kirazlıyayla Tesisleri’nde ilk dostluk toplantısını gerçekleştirmiştir. Bu ilk toplantıya Prof. Dr. Candan Cengiz hocamız ev sahipliği yapmıştır. Genel olarak bir ya da iki gün süren bu dostluk toplantılarının bir amacı meslektaşlarımızın birbirlerini daha yakından tanımalarını, aileleriyle birlikte bir araya gelmelerini sağlamak ve aralarında bir arkadaşlık ve dostluk bağının kurulmasına aracılık etmekti. Diğer bir amacı ise bu toplantıların yarım ya da bir gününde genç meslektaşlarımıza bilimsel konuşma zemini sağlayarak onları daha yakından tanımak ve farklı eğitim kurumlarından gelen meslektaşlarımız arasında dil birliği oluşmasına katkıda bulunmaktı. Bu ilk toplantının ardından 31 Ocak 1997 tarihinde Kapadokya Dedeman Otelde, 26 Haziran 1997 de Ankara Sheraton Otel’de ve 6 Aralık 1997’de Ankara Kızılcahamam Patalya Termal Otelde “Türk Perinatoloji Çalışma Grubu” toplatıları devam etmiş ve bu toplantılar sayesinde meslektaşlarımız birbirlerini ve ailelerini daha yakından tanıma fırsatı bulmuşlardır.   

Bu süreç içerisinde bir taraftan “Türk Perinatoloji Çalışma Grubu” toplantıları düzenlenirken, diğer yandan Prof. Dr. İhsan Doğramacı hocanın önerisi ve Prof. Dr. Sinan Beksaç hocanın girişimleri ile Yunanistan’daki meslektaşlarımız ile iletişime geçilerek 2 yılda bir dönüşümlü olarak Türkiye’de “Turkish-Hellenic Scientific Meeting on Materno-Fetal Medicine and Obstetrics & Reproductive Sciences” toplantıları ve Yunanistan’da da “Hellenic-Turkish Scientific Meeting on Materno-Fetal Medicine and Obstetrics &Reproductive Sciences” toplantıları düzenlenmiş ve bu toplantılarda iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunan tanınmış şahsiyetlere Türkiye’de  “Ayaşlı Şaban Şifai Bilim ve Dostluk Ödülleri” ve Yunanistan’da düzenlenen toplantılarda da “Soranos Bilim ve Dosluk Ödülleri” verilmiştir.

20 Ekim 1995 yılında Yunanistan’ın Patras kentinde düzenlenen 3. Hellenic-Turkish Symposium on Perinatal Surveillance toplantısında “Soranos Bilim ve Dostluk Ödülü” bu toplantıların fikir babası olan Prof. Dr. İhsan Doğramacı hocaya verilmiştir. Aynı yıl T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet Madalyası’nın Prof. Dr. İhsan Doğramacı hocaya verilmesi kararı alınmış ve Yunanistan’da düzenlenmiş olan sempozyum’da konuşmacı ve oturum başkanı olan tüm katılımcılar, Prof. Dr. İhsan Doğramacı hoca tarafından 28 Ekim 1995 tarihinde Çankaya Köşkünde düzenlenen ödül verilme törenine davet edilmişlerdir (Resim 1,2,3).

Resim 1. Çankaya Köşkünde düzenlenen Prof. Dr. İhsan Doğramacı hoca’ya “Devlet Üstün Hizmet Madalyası Verilmesi” törenine davetli olarak katılan “Türk Perinatoloji Çalışma Grubu Üyeleri” törene katılmadan önce eşleri ile birlikte (28 Ekim 1995).

Resim 2. Prof. Dr. İhsan Doğramacı hocaya T.C. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından Devlet Üstün Hizmet Madalyası’nın verilmesi (28 Ekim 1995).

Resim 3.  Devler Üstün Hizmet Madalya’sının verilme töreninde Prof. Dr. İhsan Doğramacı, 19. Dönem (5. Yasama Yılı) TBMM Başkanı İsmet Sezgin ve Türk Perinatoloji Çalışma Grubunun bazı üyeleri (28 Ekim 1995).

Resim 4.  Devlet Üstün Hizmet Madalya’sının verilme töreninde milletvekili Mümtaz Soysal ve Türk Perinatoloji Çalışma Grubunun bazı üyeleri (28 Ekim 1995).

Bu toplantıların ardından Ankara Bahçelievler’de Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konukevi’nde Prof. Dr. M. Sinan Beksaç beyin daveti ile Türkiye’de maternal fetal tıp ve perinatoloji alanında çalışmalar yapan Prof. Dr. Vildan Ocak, Prof. Dr. Oktay Kadayıfçı, Prof. Dr. Candan Cengiz, Prof. Dr. Lügen Cengiz, , Prof. Dr. Feride Söylemez, Prof. Dr. Atıl Yüksel, Prof. Dr. İskender Başer, Prof. Dr. Akgün Yıldız, Prof. Dr. Namık Demir, Doç Dr. Hayri Ermiş’in katılımları ile toplantılar yapılmıştır (Resim 5). 

Resim 5. Ankara Bahçelievler’de Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konukevi’ndeki bir toplantı.

Bu toplantıların sonunda 23 Haziran 1998 tarihinde “ Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği” tüzüğü hazırlanarak  kabul edilmiştir. Derneğin kurucu üyeleri: Prof. Dr. M. Sinan Beksaç, Prof.Dr. Candan Cengiz, Prof.Dr. Lügen Cengiz, Prof. Dr. Namık Demir, Prof. Dr. Oktay Kadayıfçı, Prof. Dr. Gülay Kurtay, Prof.Dr. Vildan Ocak, Prof. Dr. Akgün Yıldız ve Prof. Dr. Atıl Yüksel olarak kayıtlara geçmiştir.

Derneğimizin amblemi olarak ördekgiller familyasından iri bir ördek türü olan Pufla Kazı (Somateria mollissima) ve yumurtasından çıkan yavrusu seçilmiştir. Avrupanın Kuzey kıyılarında ve Sibirya’da yaşayan bu kaz türü yumurtalarını son derece yumuşak olan hav tüylerinden yaptığı yuvalarına bırakır. Yumurtadan çıkan yavrular kendilerini son derece yumuşak olan bu tüylerin üzerinde bulurlar (Resim 6). Daha çok kuzey kökenli olan Pufla kazı, kışı daha sıcak olan Türkiye’de Kızılırmak Delta’sında ve Söğüt civarında soluklanıp, yavrularını büyüten ve kuzeye göç eden ve Sibirya kazı olarak da bilinen bir kaz türüdür.  

Resim 6. Derneğimizin ilk amblemi olan Pufla Kazı (Somateria mollissima).

Derneğimizin kurulmasını takiben yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında, Prof. Dr. Vildan Ocak ilk yönetim kuruluna başkan olarak seçildi. Kendisinin A.B.D. deki hocası Prof. Dr. Barry Schifrin’den izin alarak daha önce kullanmış olduğu bebek resminin de derneğin logosu içerisinde yer alması konusundaki isteği yönetim kurulunda oybirliği ile kabul edildi. Böylece derneğimizin amblemi Resim 7. de gösterildiği üzere değiştirilmiş oldu.

          

Resim 7. Sinan Beksaç Hocanın Pufla Kazı ile Vildan Ocak hocanın bebeğinin buluşması ile oluşan yeni dernek amblemimiz.

Bu arada 20 Mayıs 2004 tarihinde Beyrut, Lübnan’da düzenlenen 3rd WORLD CONGRESS OF PERINATAL MEDICINE IN DEVELOPING COUNTRIES under the auspices of the WAPM toplantısına derneğimizi temsilen Prof. Dr. Sinan Beksaç, Prof. Dr. Acar Koç ve Prof. Dr. Namık Demir davetli konuşmacı olarak katılmışlar ve o dönem Lübnan Cumhurbaşkanının Eşi Mrs. Andree Emile Lahoud tarafından Lübnan Cumhurbaşkanlığı Konutu’nda verilen resepsiyonda derneğimizi temsil etmişlerdir (Resim 8).

Resim 8. TMFTP Derneği üyeleri Lübnan Cumhurbaşkanlığı Konutunda verilen resepsiyonda (20 Mayıs 2004)

Perinatoloji alanında çalışan tüm meslektaşlarımızı bir araya getirmek ve ortak bir güç elde etmek amacı ile Perinatoloji Çalışma Grubu olarak çalışmalarına başlayan ve 23 Haziran 1998 tarihinde ülkemizde bu alanda çalışan ikinci bir dernek olarak faaliyete geçen derneğimizin 13.Kasım 2005 yılında seçilen yönetim kurulu, kuruluşunun 7. yılında genel kuruldan aldığı yetki ile Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği ile Türk Perinatoloji Derneğinin bir araya gelerek birleşmesi için ön çalışmalara başlamıştır.   O dönemdeki Yönetim Kurulu Başkanımız. Prof. Dr. Oktay Kadayıfçı ve İkinci Başkanımız Prof. Dr. Atıl Yüksel’in, Dernek Sekreterimiz Prof. Dr. Bülent Hayri Ermiş, Saymanımız Prof.Dr. Acar Koç’un özel gayretleri ve yönetim kurulu üyelerimizin destekleri ile 11-14 Kasım.2006 tarihleri arasında yapılan V. Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji kongresinde, derneğimiz  tarafından Ankara İçişleri Bakanlığı Dernekler masasından davet edilen iki temsilcinin de  katılımları ile ilgili derneğin başkanı yönetim kurulu temsilcileri ile ortak toplantı yapmış, gerek bu toplantıdan ve gerekse daha sonraki görüşmelerden bu konuda olumlu bir sonuç alınamamıştır.

Bugün 25 yaşında olan derneğimiz 29 Ocak 2007 tarihinde, o dönemdeki dernek başkanımız Prof. Dr. Talip Oktay Kadayıfçı ve dernek saymanımız Prof. Dr. Acar Koç’un özel çabaları ve yönetim kurulunun girişimleri ile İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığının B050DDB0000007/263 06-057-151 sayılı kararı ile isminin başına “TÜRKİYE” kelimesinin kullanımı iznini almıştır (Resim 9).

Resim 9. Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği’nin isminin önüne “TÜRKİYE” kelimesinin kullanımı için verilen izin belgesi (29 Ocak 2007).

Bu isim değişikliğinden sonra derneğimizin amblemi bir kez daha değişmiş ve “Türkiye” kelimesinin eklenmesiyle halen kullandığımız şeklini almıştır (Resim 10).

Resim 10. Derneğimizin yeni Logosu

Bu arada 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunu’na 6 Nisan 2011 tarihinde Ek Madde 14 eklenerek tıpta uzmanlık yan dalları yeniden tanımlanmış ve “Perinatoloji Yandal Uzmanlığı”,  “Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi” ile birlikte Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlık alanının yandalları olarak tanımlanmıştır. Ardından 24 Mayıs 2012 tarihinde perinatoloji bilim dalının gelişmesine katkıda bulunmak, perinatoloji uzmanlarının görev ve sorumluluklarını belirleyerek özlük haklarını korumak amacı ile “Perinatoloji Uzmanları Derneği” (PUDER) kurulmuştur. Kurucularının ve üyelerinin büyük çoğunluğu TMFTP Derneği ile ortak olan bu dernek, ülkemizde aynı alanda faaliyet gösteren 3. Dernek olarak çalışmaya başlamıştır.  Üye profili aynı kişilerden oluşan TMFTP derneği ile PUDER’in çalışma alanları zaman içerisinde iç içe geçmiş ve ortaya çıkabilecek karmaşayı önlemek ve gerek ulusal ve gerekse de uluslararası platformlarda ülkemizi çok daha güçlü bir şekilde temsil edilmesini sağlamak amacı ile TMFTP derneğinin 2019-2021 döneminde görev yapan yönetim kurulu, iki derneğin güçlerinin birleştirilmesi amacı ile farkındalık yaratmak için hem kendi Olağan Genel Kurulu’nda ve hem de PUDER Olağan Genel Kurulu’nda üyelere duyurmak amacı ile PUDER Olağan Genel Kurul Başkanlığına  Resim 11’de görülen yazıyı göndermiştir.

Resim 11. PUDER Olağan Genel Kurulunda okunmak üzere genel kurulda divan başkanlığına verilen yazı. (Aynı metin 28.11.2021 tarihinde yapılan TMFTP Derneği Olağan Genel Kurulunda da okunmuştur).

2019-2021 çalışma döneminde derneğimiz EAPM (Avrupa Perinatal Tıp Birliği)’ne üyelik için başvurmuş ve yapmış olduğumuz başvuru (Resim 11), Prof. Dr. M. Sinan Beksaç hocamızın katkıları ile 2020 yılında ‘‘Aday Üyelik’’ olarak ve 14 Temmuz 2021 de yapılan Genel Kurul Toplantısında da OY BİRLİĞİ ile ‘‘EAPM ÜYELİĞİ’’ olarak kabul edilmiştir (Resim 12).

Resim 12. EAPM’e başvuru yazısı (03 Şubat 2020)

Resim 13. 14 Temmuz 2021 de yapılan EAPM Genel Kuruluna TMFTPD delegelerinin katılımı ve yapılan oylama sonucu derneğimizin üyeliğinin kabul edilmesi sonrasında yapılan duyuru.

 

Derneğimizin kurulmasından itibaren birçok hocamız yönetim kurullarımızda yer almış ve derneğimize önemli hizmetler yapmışlardır. Kuruluştan itibaren görev alan meslektaşlarımız Tablo1. de gösterilmiştir.

Tablo 1.  Derneğimizin Yönetim Kurulları, Denetim Kurulları ve Onur Kurullarında yer alan meslektaşlarımızın Listesi (Dernek Yönetim Kurulu kayıtları ve 2005-2021 yılları arasındaki Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS)’deki Genel Kurul Sonuç Bildirim Kayıtları dikkate alınarak hazırlanmıştır)