YÖNETİM KURULU

  • YÖNETİM KURULU
YÖNETİM KURULU
Rıza Madazlı
Rıza Madazlı
İnanç Mendilcioğlu
İnanç Mendilcioğlu
Şevki Çelen
Şevki Çelen
Recep Has
Recep Has
İbrahim Kalelioğlu
İbrahim Kalelioğlu
Acar Koç
Acar Koç
Sermet Sağol
Sermet Sağol
Filiz Yanık
Filiz Yanık
Gökhan Yıldırım
Gökhan Yıldırım
Filiz Yanık
Filiz Yanık Maternal-Fetal Tıp ve Hukuk/Etik