Bildiriler

  • Bildiriler
Bildiriler

BİLDİRİLER: Özellikle derneğimizin bilimsel toplantıları sırasında ve sonrasında üretilen panel bildirileri, çalıştay raporları ve çeşitli dokümanlar ile benzeri şekilde diğer ulusal ve uluslararası meslek kuruluşlarının Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji alanında oluşturdukları bildirilerin aktarıldığı bir bölüm olarak planlanmıştır.

# Dosya Adı Dosya Türü İndir
1 Doğum Öncesi Bakım, İzlem ve Yapılması Gerekenler Paneli Sonuç Bildirisi - 12.12.2018 İndir
2 Grinin 50 Tonu Panel Sonuç Bildirisi - 19.06.2018 İndir
3 Grinin 50 Tonu: Ultrasonografide Saptanan Bulgularda Yaklaşım Panel Bildirisi - 22.06.2016 İndir
4 Grip Platformu Bülteni - 12.04.2016 İndir
5 Hücre Dışı DNA: Güncel Durum Nedir? Panel Sonuç Bildirisi - 04.04.2018 İndir
6 Maternal Kanda cfDNA Analizi ile Anöploidi Taraması Panel Bildirisi - 29.03.2016 İndir
7 Maternal Kanda cfDNA ile Anöploidi Taraması Panel Bildirisi - 04.07.2018 İndir
8 T.C. Sağlık Bakanlığı, Gebelik ve Hipertansiyon - 25.04.2016 İndir
9 Türkiye'de Sezaryen Oranları Paneli Sonuç Bildirisi - 15.11.2018 İndir