Başkanımızdan

  • Başkanımızdan
Başkanımızdan

Değerli Meslektaşlarımız,

Türkiye Maternal Fetal Tıp-Perinatoloji Derneğinin 26 Kasım 2023 tarihinde yapılan genel kurulu ile yeni yönetim, denetim, onur kurulu üyeleri seçmiştir. Genel kurulumuzda son derece yararlı öneri ve eleştiriler yapılmıştır. Kurumsal kimliği yerleşmiş olan derneğimizin, 2023-2025 dönemi için başkanlık görevi seçilmiş yönetim kurulunca tarafıma verilmiş olup, Bundan dolayı kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum.

1998 yılında kurulan derneğimiz, dostluk, mesleki paylaşım ve bilimsel faaliyetlerin bir bütün olarak sürdürülmesi için büyük bir gayret içindedir. Özellikle son dönemlerde mesleki uygulamalarımızdaki malpraktis ve dava süreçleri nedeni ile ortaya çıkan sıkıntıların hiç istenmediği halde defansif tıp uygulamalarına yol açtığı görülmektedir. Yeni çalışma dönemimizde bu sıkıntıların üzerine gidilerek, bu olumsuz durumun giderilmesine çalışılacaktır. Öte yandan zaten son derece verimli ve kaliteli olarak gerçekleştirilen bilimsel faaliyetlerin, ivme kaybetmeksizin devamı yönetim kurulu arkadaşlarımın birlikte çalışması ile sürdürülecektir.

Avrupa Perinatoloji Derneği ilişkilerimizin özellikle bu dönemde arttırılması için özel gayret gösterilecek, başlatılmış olan yurtdışı toplantılarında etkin şekilde devamı sağlanacaktır.

Dostluk, kardeşlik ve sevgi bağından alacağımız güç ve sizlerden gelen katkılarla hep birlikte güzel etkinlikleri gerçekleştireceğimize inanıyorum. Yeni yönetim kurulumuz ile birlikte 2023-2025 çalışma döneminin hepimiz için sağlıklı, mutlu ve verimli olmasını diliyorum.

TMFTP Derneği Yönetim Kurulu Adına
Prof. Dr. Rıza MADAZLI